ورود

ورود به حساب کاربری خود

نام كاربري *
رمز عبور *
من را به خاطر داشته باش

پسوند برینگ ها


اکثر برینگ ها علاوه بر شماره اصلی که بیانگر نوع و اندازه ابعاد آن ها است دارای پسوند نیز می باشند که هر پسوند معرف ویژگی خاصی در طراحی داخلی یا بیرونی برینگ است . پسوند ها در نام گذاری برینگ ها نقش مهم و تأیین کننده ای دارند. آشنایی با پسوند ها می تواند کمک بزرگی باشد جهت انتخاب صحیح برینگ مورد نیاز و عدم آشنایی و استفاده نا به جا از برینگ ها می تواند خسارات زیادی در پی داشته باشد. آنچه در ادامه می آید، بررسی است اجمالی، درباره انواع پسوند های رایج مورد استفاده در بلبرینگ ها و رولبرینگ ها. البته باید توجه داشت که این پسوند ها از استاندارد خاصی پیروی نمی کنند و توسط سازندگان تأیین می شوند. به همین دلیل ممکن است در برند های مختلف، کاملاً یکسان نباشند.

 

پسوند

تعریف

A

اصطلاحات داخلی در طراحی اصلی و اولیه برینگ ، مفهوم این پسوند بستگی به نوع و سری برینگ دارد و در بعضی از برینگ هایی که در طراحی خود از تنوع زیاد برخوردارند، بطور ثابت در شماره برینگ قرار می گیرد. به عنوان نمونه

 • A 4210 به معنی عدم وجود شیار ساچمه خور در بلبرینگ های شیار عمیق دو ردیفه است.
 • A 7056 به معنی زاویه تماس 30 درجه در بلبرینگ های تماس زاویه ای یک ردیفه می باشد.

AC

زاویه تماس 25 درجه در بلبرینگ های یک ردیفه تماس زاویه ای

AS

وجود سوراخهای مخصوص روانکاری در حلقه بیرونی رولبرینگ های سوزنی (اعداد اضافی نشان دهنده تعداد سوراخها هستند)

ASR

وجود شیار و سوراخهای مخصوص روانکاری در حلقه بیرونی رولبرینگ های سوزنی ( اعداد اضافی نشان دهنده تعداد سوراخها هستند).

A xxx

حرف A همراه با یک عدد دویا سه رقمی نشان دهنده حالتهای خاص در طراحی داخلی برینگ است.

B

1- اصطلاحات داخلی در طراحی اصلی و اولیه برینگ که مفهوم آن بستگی به نوع و سری هر برینگ دارد و گاهی اوقات بعد از یک دوره مشخص حذف می شود . ( نوع معمولی و اولیه آن ساخته می شود ) اما در بعضی از برینگ هایی که در طراحی خود از تنوع زیاد برخوردارند بطور ثابت در شماره برینگ قرار می گیرد. مثلاً

 • B 7210 به معنی زاویه تماس 40 درجه در بلبرینگ های تماس زاوبه ای یک ردیفه است.
 • B 3210 به معنی زاویه تماس بزرگ در رولبرینگ های مخروطی می باشد.

2- همچنین B می تواند به معنی وجود لبه یکپارچه بیرونی در حلقه بیرونی رولبرینگ های مخروطی که با K شروع می شوند، باشد.

BIR

شیار غلتک محدب در رولبرینگ های سوزنی.

B xxx

حرف B همراه با یک عدد دو یا سه رقمی نشاندهنده حالتهای خاص در طراحی داخلی برینگ است.

C

1- اصلاحات داخلی در طراحی اصلی و اولیه برینگ . مفهوم آن بستگی به نوع و سری هر برینگ داشته و بعضی مواقع بعد از یک دوره مشخص حذف می شود) . اما در بعضی برینگ ها که در طراحی خود از تنوع زیاد برخوردارند بطور ثابت در شماره برینگ قرار می گیرد.به طور نمونه

 • C 7210 یعنی زاویه تماس 15 در بلبرینگ های تماس زاویه ای یک ردیفه
 • C 22310 یعنی حلقه داخلی بدون لبه ، غلتک های متقارن ، حلقه راهنمای غیر ثابت و قفسه پرسی در رولبرینگ های بشکه ای

2- همچنین می توند به معنی بلبرینگ های ایگرگ با سطح بیرونی تخت باشد. نظیر: YET205C ( نوع معمولی این نوع برینگها دارای سطح بیرونی منحنی الشکل هستند).

CA

1- دولبه یکپارچه در حلقه داخلی و پنجره ساچمه ماشینکاری شده در رولبرینگ های بشکه ای که پسوند C دارند.
2- مشخصه ای در بلبرینگ های یک ردیفه تماس زاویه ای که آنها را برای نصب چند تایی در کنار یکدیگر مناسب می سازد. دو بلبرینگی که این پسوند را داشته باشند می توانند به صورت روبرو، پشت به پشت و یا پشت سرهم نصب شوند. در حالتیکه جفت برینگ ها بصورت پشت به پشت یا روبرو باشد یک مقدار لقی داخلی محوری وجود خواهد داشت.

CAB

غلتک های سوراخ شده و پنجره ساچمه سنجاقی شکل در رولبرینگ های بشکه ای که پسوند CA دارند.

CABC

شیار غلتک اصلاح شده (برای ایجاد اصطکاک کمتر ) در رولبرینگ های بشکه ای که پسوند CAB دارند.

CAC

شیار غلتک اصلاح شده ( برای ایجاد  اصطکاک کمتر ) در رولبرینگ های بشکه ای که پسوند CA دارند.

CB

1- مشخصه ای در بلبرینگ های یک ردیفه تماس زاویه ای که آنها را برای نصب چند تایی در کنار یکدیگر مناسب می سازد. دو بلبرینگی که این پسوند را داشته باشند می توانند به صورت روبرو، پشت به پشت یا پشت سر هم نصب شوند .
2- در حالتیکه جفت برینگ ها بصورت پشت به پشت یا روبرو باشد لقی محوری بیشتری نسبت به نوعی که پسوند CA دارند خواهد داشت.

CC

1- شیار غلتک اصلاح شده ( برای ایجاد اصطکاک کمتر ) در رولبرینگ های بشکه ای که پسوند C دارند.
2- مشخصه ای در بلبرینگ ها ی تک ردیفه تماس زاویه ای که آنها را برای نصب چند تایی در کنار یکدیگر مناسب می سازد . دو بلبرینگی که این پسوند را داشته باشند می توانند به صورت روبرو ، پشت به پشت یا پشت سر هم نصب شوند . در حالیکه جفت برینگ ها بصورت پشت به پشت یا روبرو باشد لقی محوری بیشتری نسبت به نوعی که پسوند CB دارند خواهد داشت.

CLN

کاهش در تلورانس حلقه و پهنای رولبرینگ های مخروطی ( متعلق به کلاس 6X استاندارد ISO).

CL0

کلاس دقت 0 استاندارد ANSI-ABMA

CL00

کلاس دقت 00 استاندارد  ANSI-ABMA

CL3

کلاس دقت 3 استاندارد  ANSI-ABMA

CL7A

کیفیت استاندارد SKF برای برینگ های پینیون

CN

لقی داخلی نرمال ، این پسوند با یکی از حروف L,M,H نشاندهنده اینست که دامنه لقی نصف شده و با حرف P مشخص می کند که دامنه لقی متغییر است. مثال

 • CNH نیمه بالایی لقی نرمال.
 • CNM  لقی یک چهارم میانی لقی نرمال ( یک چهارم در بالا و یک چهارم در پایین میانگین حد لقی نرمال
 • CNL نیمه پایینی لقی نرمال
 • CNP نیمه بالایی لقی نرمال و نیمه پایینی لقی C3

C1

لقی داخلی، کمتر از C2

C2

لقی داخلی، کمتر از نرمال

C3

لقی داخلی، بیشتر از نرمال

C4

لقی داخلی، بیشتر از C3

C5

لقی داخلی، بیشتر از C4

C6

تولید صدای کمتر از حد نرمال، اکنون این پسوند با Q6 جایگزین شده است.

C7

تولید صدای کمتر از C6، اکنون این پسوند با Q5 جایگزین شده است.

C01

کاهش تلورانس برای دقت بیشتر در چرخش حلقه داخلی

C02

کاهش بیشتر تلورانس برای دقت بیشتر در چرخش حلقه داخلی نسبت به C01

C03

کاهش تلورانس برای دقت بیشتر در چرخش حلقه بیرونی

C04

کاهش بیشتر تلورانس برای دقت بیشتر در چرخش حلقه داخلی نسبت به C03

C10

کاهش تلورانس قطر داخلی و قطر بیرونی. در برینگ هایی که سوراخ داخلی آنها مخروطی است این پسوند فقط به قطر بیرونی مربوط می شود.

C20

تلورانس قطر داخلی کمتر از C10

C30

کاهش تلورانس قطر داخلی، به سمت حد حد اقل استاندارد

C40

تلورانس قطر بیرونی کمتر از C10

C50

کاهش تلورانس قطر خارجی به سمت حد حداقل استاندارد

C80

کاهش تلورانس ارتفاع در برینگ های کف گرد

D

1- اصطلاحات در طراحی اصلی و اولیه برینگ ، مفهوم این پسوند بستگی به نوع و سری مختلف برینگ ها دارد و بعضی مواقع بعد از یک دوره مشخص حذف می شود اما در برینگ هایی که در طراحی خود از تنوع زیاد برخوردارند بطور ثابت درشماره برینگ قرار می گیرد: مثال:

 • 3310D حلقه داخلی دو تکه و زاویه تماس 45 در بلبرینگ های تماس زاویه ای دو ردیفه
 • K40x45x17D مجموعه غلتک های سوزنی و قفسه دو تکه

2- حلقه داخلی دو تایی ( منظور مجموعه حلقه داخلی بهمراه دوردیف غلطک و پنجره ساچمه است ) یا حلقه بیرونی دو شیاره در رولبرینگ های مخروطی دو ردیفه که پیشوند K دارند.

DB

دوبلبرینگ شیار عمیق یا تماس زاویه ای یا رولبرینگ مخروطی که برای نصب به صورت پشت به پشت جفت شده باشند.حروفی که بلافاصله بعد از DB می آیند بیانگر مقدار لقی یا بار اولیه جفت برینگ در موقع نصب می باشد. در مورد رولبرینگ مخروطی اگر از رینگ های فاصله گذار بین حلقه های خارجی یا داخلی دو برینگ به نحوی استفاده شود که یک ترکیب متداول نباشد این خصوصیت به وسیله یک عدد دو رقمی که مابین DB و حروف فوق الذکر قرار می  گیرد بیان می شود . علائم مشخص کننده لقی و بار اولیه بصورت زیر هستند:

 • A:  بار اولیه سبک (در بلبرینگ های تماس زاویه ای)
 • B: بار اولیه بیشتر از A (در بلبرینگ های تماس زاویه ای)
 • C: بار اولیه بیشتر از B(در بلبرینگ های تماس زاویه ای)
 • CA: لقی محوری کم (در بلبرینگ های تماس زاویه ای و شیار عمیق)
 • CB: لقی محوری بیشتر از CA (در بلبرینگ های تماس زاویه ای و شیار عمیق)
 • CC: لقی محوری بیشتر از CB (در بلبرینگ های شیار عمیق)
 • CG: لقی صفر (رولبرینگ های مخروطی)
 • C…: لقی محوری مخصوص بر حسب um
 • GA: بار اولیه سبک (دربلبرینگ های شیار عمیق)
 • GB: بار اولیه بیشتر از GA (در بلبرینگ های شیار عمیق)
 • G…: بار اولیه مخصوص بر حسب daN

DF

دو بلبرینگ شیار عمیق، تماس زاویه ای یا رولبرینگ مخروطی که برای نصب به صورت روبرو جفت شده باشند. برای درک شماره های تکمیلی که نشاندهنده مقدار لقی داخلی ، بار اولیه یا استفاده از رینگ فاصله گذار هستند.

DG

دو بلبرینگ تماس زاویه ای که برای نصب به صورت پشت به پشت ، روبرو یا پشت سر ه جفت شده باشند اطلاعات تکمیلی در مورد لقی و باراولیه همان توضیحات ذکر شده در مورد DB است.

DH

برینگ کف گرد یک طرفه با دو واشر محفظه

DP

قطر سوراخ داخلی واشر محفظه کوچکتر از استاندارد ( استاندارد اولیه )

DR

دو بلبرینگ شیار عمیق یا رولبرینگ استوانه ای ، به گونه ای جفت شده باشند که بار بطور یکنواخت روی آنها توزیع شود.

DS

1- برینگ کف گرد یک طرفه با دو واشر شافت
2- مجموعه شیار دار غلتک های سوزنی و قفسه

DT

دو بلبرینگ شیار عمیق یا تماس زاویه ای یا رولبرینگ مخروطی که برای نصب به صورت پشت سرهم جفت شده باشند. اعداد مشخص کننده حالت های گوناگون استفاده از حلقه فاصله گذار در رولبرینگ های مخروطی هستند در قسمت DB توضیح داده شده است .

DV

شیار در حلقه بیرونی بلبرینگ های شیار عمیق جهت جازدن کاسه نمدهای لاستیکی یا فلزی ، حلقه داخلی شیار ندارد.

D8

عدم وجود شیار در بلبرینگ های شیار عمیق برای جا زدن کاسه نمد

E

اصلاحات در طراحی اصلی و اولیه برینگ ، مفهوم این پسوند بستگی به نوع و سری برینگ دارد و بعضی مواقع بعد از یک دوره مشخص حذف می گردد اما در برینگ هایی که در طراحی خود از تنوع زیاد برخوردارند بطور ثابت در شماره برینگ قرار می گیرد.مثال:

 • 6206E ساچمه هایی بزرگتر از اندازه معمول در بلبرینگ های شیار عمیق
 • NUP314E غلتک های بزرگتر و یا تعداد بیشتر نسبت به طراحی اولیه در رولبرینگ های استوانه ای
 • 29320E غلتک های بزرگتر نسبت به نوع بدون E در رولبرینگ های بشکه ای کف گرد

EC

غلتک های بزرگتر و بیشتر، افزایش قدرت تحمل بار محوری نسبت به طراحی اولیه رولبرینگ های استوانه ای یک ردیفه

FA

تمرکز قفسه F بر حلقه بیرونی

FB

تمرکز قفسه F بر حلقه داخلی

FE

قفسه فولادی ماشینکاری شده که فسفاته شده باشد.

FMA

قفسه فولادی ماشینکاری شده برای رولبرینگ های سوزنی

FP

قفسه ماشینکاری شده فولادی یا چدن گرافیت کروی که دارای جا ساچمه برقوکاری شده باشد. این قفسه ها ممکن است روی حلقه داخلی یا بیرونی متمرکز شده باشد.

2F

بلبرینگ های ایگرگ با فلینجر در دو طرف

2FF

بلبرینگ های ایگرگ با فلینجر تو پر در دو طرف

G

بلبرینگ یک ردیفه تماس زاویه ای که برای نصب به صورت دوتایی آماده شده باشد. دو برینگی که این پسوند را داشته باشند می توانند بصورت پشت به پشت، روبرو یا پشت سر هم نصب شوند. در حالات پشت به پشت و روبرو، جفت برینگ ها مقداری لقی محوری خواهد داشت.

GA

بلبرینگ یک ردیفه تماس زاویه ای که برای نصب دوتایی روبرو یا پشت به پشت آماده شده باشد. که در این حالت جفت برینگ مقدار کمی بار اولیه بعد از نصب خواهد داشت.

GB

بلبرینگ یک ردیفه تماس زاویه ای که برای نصب دوتایی روبرو یا پشت به پشت آماده شده باشد. که در این حالت مقدار بار اولیه جفت برینگ از حالت GA بیشتر است.

GC

بلبرینگ یک ردیفه تماس زاویه ای که برای نصب دوتایی روبرو یا پشت به پشت آماده شده باشد. در این حالت مقدار بار اولیه جفت برینگ از حالت GB بیشتر است.

GP

رولبرینگ سوزنی که از لحاظ تولید صدا کنترل شده باشد.

H

1- قفسه پرسی از فولاد سخت کاری شده
2-  کاهش تلورانس قطر داخلی در رولبرینگ های سوزنی بدون حلقه داخلی. اعدادی که به دنبال H می آیند نشاندهنده دامنه تلورانس بر حسب um هستند نظیر H+20+27

HA

سخت کاری سطحی کل برینگ یا اجزاء خاصی از آن که با ذکر اعداد زیر همراه با HA جزء خاص مذکور مشخص می شود:

 • 0: کل برینگ
 • 1: حلقه های بیرونی و داخلی
 • 2: حلقه بیرونی
 • 3: حلقه داخلی
 • 4: حلقه بیرونی، حلقه داخلی و اجزاء غلتشی
 • 5: اجزاء غلتشی
 • 6: حلقه بیرونی و اجزاء غلتشی
 • 7: حلقه داخلی و اجزاء غلتشی

HB

برینگی که کل آن اجزاء خاصی از آن از بینایت باشد. برای تشخیص اینکه کدام قسمت بینایتی شده است به علائم ذکر شده در پسوند HA مراجعه شود. پسوند های HE,HB,HA در حالتهای سخت کاری استاندارد و نرمال ( از نقطه نظر مواد و روش ) قید نمی شوند.

HE

برینگ یا قطعاتی از برینگ که از فولاد ذوب مجدد در خلا ساخته شده است. برای تشخیص اینکه کدام قسمت از چنین جنسی است به اعداد ذکر شده در پسوند HA مراجعه شود. پسوند های HE ,HB ,HA در حالتهای سخت کاری استاندارد و نرمال ( از نقطه نظر مواد و روش ) قید نمی شوند .

HM

بیرینگ یا اجزاي بیرینگ كه سختي ماتنزیني شده اند. علائم ذکر شده در پسوند HA مشخص کننده اجزاء مارتزیتی هستند. پسوند های HE ,HB ,HA در حالتهای سخت کاری استاندارد و نرمال (از نقطه نظر مواد و روش ) قید نمی شوند .

HT

برینگ پرشده با گریس دما بالا (130C). مشخصات دقیق تر گریس به وسیله یک عدد دو رقمی بعد از HT بیان می شود. هرگونه تغییری در مقدار استاندارد گریس موجود در بربینگ (25% تا 35% فضای خالی برینگ ) با اضافه نمودن یکی از حروف زیر به شماره اصلی مشخص می گردد:

 • A: مقدار گریس کمتر از استاندارد.
 • B: مقدار گریس بیشتر ازحد استاندارد.
 • C: مقدار گریس بیشتر از حد B (کاملاپر)

HU

برینگ یا اجزاء برینگ از فولاد ضد زنگ سختی ناپذیر. تشخیص اینکه کدام قسمت برینگ از چنین جنسی است به وسیله اعدادی که در پسوند HA آورده شده است مشخص می شود.

HV

برینگ یا اجزاء برینگ از فولاد ضد زنگ سختی ناپذیر. تشخیص اینکه کدام قسمت برینگ از چنین جنسی است به وسیله اعدادی که در پسوند HA آورده شده است مشخص می شود.

IS

رولبرینگ سوزنی با سوراخهای روانکاری در حلقه داخلی. تعداد سوراخها به وسیله اعدادی که به دنبال IS می آیند مشخص می شود.

J

قفسه پرسی از فولاد سخت کاری نشده. انواع مختلف آن از لحاظ مواد و طراحی بوسیله یک رقم مشخص می شود.

JA

قفسه پرسی از فولاد سخت کاری نشده، متمرکز بر روی حلقه بیرونی

JBCS

قفسه فولادی جوشکاری شده در رولبرینگ های سوزنی (مجموعه غلتک های سوزنی با قفسه)

JBS

قفسه فولادی جوشکاری شده در رولبرینگ های سوزنی

JE

قفسه پرسی از ورقه فولادی سخت کاری نشده و فسفاته شده

JR

قفسه مرکب از دو واشر فولادی سخت کاری نشده که بهم پرچ شده باشند.

JW

قفسه جوشکاری شده از فولاد سخت کاری نشده

K

حلقه داخلی مخروطی با شیب  1:12

K30

حلقه داخلی مخروطی با شیب  1:30

L

قفسه از آلیاژ سبک ماشینکاری شده، طراحی و مواد مختلف این نوع قفسه با ارقام مشخص می گردد.

LA

قفسه از آلیاژ سبک ماشینکاری شده، متمرکز روی حلقه بیرونی

LB

قفسه از آلیاژ سبک ماشینکاری شده، متمرکز روی حلقه داخلی

LHT

برینگ محتوی گریسی که در دماهای پایین و بالا قابلیت کارکرد دارد (از 140+ درجه سانتی گراد تا 40- درجه سانتی گراد) نوع گریس با ذکر یک عدد دو رقمی بعد از LHT مشخص می شود. هرگونه تغییر در مقدار استاندارد گریس به وسیله حروفی که در پسوند HT آورده شده است، مشخص می شود.

LO

برینگ حفاظت شده توسط روغن با ویسکوزیته پایین. نوع روغن با ذکر ارقام اضافی مشخص می شود.

LP

قفسه ماشینکاری شده از آلیاژهای سبک که مته کاری یا برقوکاری شده باشد. این قفسه ها ممکن اسن روی حلقه داخلی یا بیرونی متمرکز شده باشد.

LPS

قفسه ماشین کاری شده از جنس آلیاژهای سبک ، دارای سوراخ های مته کاری یا برقو کاری شده ، متمرکز روی حلقه های داخلی یا بیرونی ، باشیارهای روانکاری روی سطح راهنما.

LS

کاسه نمدی که سطح تماس آن با حلقه های داخلی و خارجی کم است و در یک طرف برینگ قراردارد.

4T

برینگ محتوی گریس مخصوص برای دماهای پایین (50- درجه سانتی گراد) مشخصات گریس با یک عدد دورقمی که بعد از LT ذکر می گردد مشخص می شود. هرگونه تغییری در اندازه استاندارد گریس موجود در برینگ بوسیله یکی از حروف مشروحه در پسوند HT معین می گردد.

M

قفسه ماشینکاری شده برنجی، انواع مختلف آن از نظر مواد و طراحی به وسیله یک عدد مشخص می شود.

MA

قفسه ماشینکاری شده برنجی، متمرکز روی حلقه بیرونی

MAS

قفسه ماشینکاری شده برنجی، متمرکز روی حلقه بیرونی، دارای شیارهای مخصوص روانکاری

MB

قفسه ماشینکاری شده برنجی، متمرکز روی حلقه داخلی

MBS

قفسه ماشینکاری شده برنجی، متمرکز روی حلقه داخلی، دارای شیارهای مخصوص روانکاری

MO

برینگی که توسط روغن یا ویسکوزیته متوسط محافظت شده باشد. ذکر یک رقم نوع روغن را مشخص می کند.

MP

قفسه ماشینکاری شده برنجی با سوراخهای مته کاری یا برقوکاری شده، متمرکز روی حلقه داخلی یا بیرونی

MPS

قفسه ماشینکاری شده برنجی با سوراخهای مته کاری یا برقوکاری شده ، متمرکز روی حلقه داخلی یا بیرونی ، با شیارهای روانکاری بر روی سطوح راهنما.

MT

برینگ محتوی گریس دما متوسط  (110+ درجه سانتی گراد تا 30- درجه سانتی گراد) نوع گریس با یک عدد دو رقمی بعد از MT مشخص می شود . هرگونه تغییر در مقدار استاندارد گریس، بوسیله یکی از حروف مشروحه در پسوند HT مشخص می گردد.

N

جای خار در حلقه بیرونی برینگ

NR

جای خار و خار در حلقه بیرونی برینگ (برای تثبیت محوری برینگ)

N1

یک شکاف در لبه بیرونی حلقه بیرونی جهت تثبیت شعاعی برینگ

N2

دو شکاف قرینه نسبت به قطر، در لبه های بیرونی حلقه بیرونی جهت تثبیت شعاعی برینگ

N4

N+N2 : N4، در این حالت شکاف تثبیت کننده در سمت مقابل جای خار قرار دارد.

N6

N+N2 : N6، در این حالت شکاف تثبیت کننده در سمت جای خار قرار دارد.

P

قفسه پلي آمید 66 تقویت شده با الیاف شیشه كه با روش تزریق پلاستیك ساخته شده و نسبت به اجزاي غلتنده مركز شده است.

P1

قفسه ساخته شده به روش قالبگیری تزریقی از پلاستیک تقویت شده یا فیبر شیشه ای

P2

رولبرینگ بشکه ای با حلقه بیرونی دو تکه

P3

رولبرینگ پشت بند با سطح بیرونی مسطح

PR

رولبرینگ بشکه ای با حلقه بیرونی دو تکه و حلقه فاصله دهنده کالیبر شده بین دو نیمه حلقه بیرونی

P4

دقت چرخش و ابعاد مطابق کلاس 4 استاندارد ISO (دقیقتر از P5)

P4A

دقت ابعاد مطابق کلاس 4 استاندارد ISO و دقت چرخش مطابق کلاس 9AFBMA

P5

دقت چرخش و ابعاد مطابق کلاس 5 استاندارد ISO (دقیقتر از P6)

P6

دقت چرخش و ابعاد مطابق کلاس 6 استاندارد ISO

PA9

دقت چرخش و ابعاد مطابق کلاس AFBMA9

PA9B

دقت ابعاد مطابق کلاس AFBMA9 دقت چرخش بهتر از کلاس AFBMA9

QBC

چهار بلبرینگ شیار عمیق یا تماس زاویه ای منطبق شده، دو تا به صورت پشت به پشت و دوتای دیگر در جلوی هر یک از این برینگ ها به صورت پشت سرهم. شماره های تکمیلی جهت مشخص شدن لقی محوری و بار اولیه در قسمت پسوند DB توضیح داده شده اند.

QBT

چهار بلبرینگ شیار عمیق  یا تماس زاویه ای منطبق شده، دو تا به صورت پشت به پشت و دوتای دیگر در یک طرف یکی از این برینگ ها به صورت پشت سرهم. شماره های تکمیلی جهت مشخص شدن لقی محوری و بار اولیه در قسمت پسوند DB توضیح داده شده اند.

QFC

چهار بلبرینگ شیار عمیق یا تماس زاویه ای منطبق شده، دو تا به صورت روبرو و دو تا هریک در یک سمت یکی از برینگ ها بصورت پشت سرهم. شماره های تکمیلی جهت مشخص شدن لقی محوری و بار اولیه در قسمت پسوند DB تو ضیح داده شده اند.

QFT

چهار بلبرینگ شیار عمیق یا تماس زاویه ای منطبق شده، دو تا به صورت روبرو و دو تای دیگر در یک طرف یکی از برینگ ها بصورت پشت سرهم. شماره های تکمیلی جهت مشخص شدن لقی محوری و بار اولیه در قسمت پسوند DB توضیح داده شده اند.

QR

چهار بلبرینگ شیار عمیق یا رولبرینگ استوانه ای منطبق شده جهت تحمل یکسان بار توزیعی شعاعی

QT

چهار بلبرینگ شیار عمیق یاتماس زاویه ای منطبق شده برای نصب یه صورت پشت سرهم

Q05

ارتعاش بسیار کم

Q06

ارتعاش کمتر از نرمال

Q5

سطح ارتعاش بسیار پایین (جانشین C7)

Q6

سطح ارتعاش پایین تر از نرمال (جانشین C6)

R

لبه یکپارچه بیرونی روی حلقه بیرونی

RS

رولبرینگ سوزنی با کاسه نمد لاستیکی در یک طرف، کاسه نمد از پلی اورتان یا لاستیک مصنوعی، با یا بدون ورقه تقویت کننده فولادی

RS1

کاسه نمد لاستیکی در یک طرف بلبرینگ، شامل یک واشر فولادی که با لاستیک ولکانیزه پوشش داده شده باشد.

RS2

کاسه نمد لاستیکی در یک طرف بلبرینگ، شامل واشر فولادی که با لاستیک ولکانیزه پوشش داده شده باشد.

2RS

کاسه نمد نوع RS در دو طرف برینگ

2RS1

کاسه نمد 1RS در دو طرف برینگ

2RS2

کاسه نمد RS2 در دو طرف برینگ

RSH

کاسه نمد لاستیکی در یک طرف بلبرینگ، شامل یک واشر فولادی که با لاستیک  اکریلونیتریل بوتادین (NBR) پوشش داده شده باشد.

2RSH

کاسه نمد نوع RSH در دو طرف برینگ

02RS

رولبرینگ سوزنی با کاسه نمد نوع RS در دو طرف

RZ

کاسه نمد با طراحی خاص جهت ایجاد حداقل اصطکاک در یک طرف بلبرینگ شامل واشر فولادی روکش شده با لاستیک اکریلونیتریل بوتادین (NBR)

2RZ

کاسه نمد RZ در دو طرف برینگ

(X)RXX

حرف R همراه با دو یا سه عدد نشان دهنده حالتهای خاص در طراحی داخلی برینگ است.

SM

رولبرینگ سوزنی دارای گریس. ذکر دو رقم بدنبال SM نوع گریس را مشخص می کند.

SORT

سری تلورانس قطر غلتک های سوزنی در رولبرینگ های سوزنی. اعدادی که به دنبال این پسوند می آیند مشخص کننده محدوده این تلورانس هستند .

SP

دقت مخصوص: دقت ابعادی تقریبا مطابق با کلاس P5 و دقت چرخش تقریبا مطابق کلاس P4

SO

پایداری ابعاد حلقه های برینگ تا دمای 150+ درجه سانتی گراد

S1

پایداری ابعاد حلقه های برینگ تا دمای 200+ درجه سانتی گراد

S2

پایداری ابعاد حلقه های برینگ تا دمای 250+ درجه سانتی گراد

S3

پایداری ابعاد حلقه های برینگ تا دمای 300+ درجه سانتی گراد

S4

پایداری ابعاد حلقه های برینگ تا دمای 350+ درجه سانتی گراد

T

1-  قفسه از جنس رزین های فنلی تقویت شده
2- سوراخ داخلی مخروطی در رولبرینگ های مخروطی سری K

TA

قفسه از جنس رزین های فنلی تقویت شده، متمرکز روی حلقه بیرونی

TB

قفسه از جنس رزین های فنلی تقویت شده، متمرکز روی حلقه داخلی

TBT

سه بلبرینگ شیار عمیق یا تماس زاویه ای منطبق شده، دو تا به صورت پشت به پشت و سومی در یکی از طرفین به صورت پشت سرهم. شماره های تکمیلی جهت مشخص نمودن لقی محوری و بار اولیه در قسمت پسوند DB آورده شده است.

TFT

سه بلبرینگ شیار عمیق یا تماس زاویه ای منطبق شده، دو تا به صورت روبرو و سومی در یکی از طرفین به صورت پشت سرهم. شماره های تکمیلی مشخص کننده لقی محوری و بار اولیه در قسمت پسوند DB آورده شده است.

TG

سه بلبرینگ تماس زاویه ای منطبق شده، برای نصب به یکی از صورتهای,TFT TBT یا TT. شماره های تکمیلی مشخص کننده لقی محوری و بار اولیه در قسمت پسوند DB آورده شده است.

TH

قفسه از جنس رزینهای فنلیک تقویت شده

TN

قفسه پلاستیکی که با روش ریخته گری در برینگ تزریق شده باشد. طراحی ها و مواد مختلف با اعداد اضافی مشخص می شوند.

TR

سه  بلبرینگ شیار عمیق یا رولبرینگ استوانه ای منطبق شده جهت توزیع یکنواخت بار

TT

سه بلبرینگ شیار عمیق یا تماس زاویه ای منطبق شده، برای نصب به صورت پشت سرهم

T

همراه با دو یا سه عدد مشخص کننده حالتهای خاص در طراحی داخلی برینگ است.

U

1- بلبرینگ های خود تنظیم سریهای 115یا 116 بدون بوش رزوه نشده
2- بلبرینگ ایگرگ بدون رینگ قفلی
3- رینگ قفلی برای بلبرینگ های ایگرگ بدون پیچ بی سر

UP

دقت فوق العاده بالا، دقت ابعادی تقریبا مطابق P4 و دقت چرخش بهتر ازp4

UPG

بلبرینگ یک ردیفه شیار عمیق با دقت فوق العاده بالا (up) به منظور نصب جفتی به صورت های روبرو، پشت به پشت یا پشت سرهم

V

برینگ بدون قفسه ،پر از اچزاء غلتشی

VGA

رولبرینگ سوزنی یا استوانه ای، که شیار غلتک حلقه داخلی پرداخت نهایی نشده است. ( این پسوند در رولبرینگ های استوانه ای vu001 جایگزین شده است)

V

به همراه یک حرف و سه عدد نشاندهنده حالتهای خاص در طراحی داخلی برینگ است.

VA

تغییراتی که به  منظور کاربرد بخصوص در برینگ ایجاد شده است ، نظیر:

 • VA201 برینگ برای واگن کوره ها
 • VA301 برینگ برای موتورهای کششی

VB

ابعاد بیرونی اصلاح شده، بویژه شعاع پخ

VE

اصلاحات در طراحی داخلی یا خارجی

VQ

تلورانس های غیر استاندارد مربوط به دقت یا ابعاد

VS

لقی داخلی غیر استاندارد در برینگ

VT

روانکاری غیر استاندارد

W

1- بلبرینگ ایگرگ بدون سوراخ های روانکاری
2- رولبرینگ های مخروطی اینچی (پیشوند K) با جا خار در حلقه داخلی یا بیرونی

WM

همراه دو یا سه عدد نشاندهنده حالتهای خاص در طراحی داخلی برینگ است.

W20

سه سوراخ روانکاری در حلقه بیرونی برینگ

W26

شش سوراخ روانکاری در حلقه داخلی  برینگ

W33

یک شیار و سه  سوراخ روانکاری در حلقه بیرونی برینگ

W33X

یک شیار وشش  سوراخ روانکاری در حلقه بیرونی برینگ

X

تغییرات در یک یا چند اندازه بیرونی برینگ بمنظور تطابق کامل با استاندارد ISO

Y

قفسه برنجی پرسی. طراحی های دیگر با ذکر یک عدد مشخص می شوند.

YA

قفسه برنجی پرسی، متمرکز روی حلقه بیرونی

Z

1- رولبرینگ های سوزنی مرکب با محفظه
2- کاسه نمد فلزی در یک طرف برینگ

2Z

کاسه نمد Z در دو طرف برینگ

ZN

Z+N، کاسه نمد فلزی در سمت مقابل جای خار

ZNR

Z+NR، کاسه نمد فلزی در سمت مقابل جای خار

ZNB

Z+N، کاسه نمد فلزی در سمت جای خار

ZNBR

Z+NR، کاسه نمد فلزی در سمت جای خار

ZW

مجموعه دو ردیفه غلتک های سوزنی و قفسه

 

پشتیبانی آنلاین

LiveChat Help
LiveZilla Live Help

Latest news

Latest news

شما اینجا هستید: Home اطلاعات فنی پسوند برینگ ها