Log in

Login to your account

Username
Password *
Remember Me

برینل شدن و دندانه شدن بلبرینگ

Published in اصلی
Read 4928 times

برینل شدن و دندانه شدن بلبرینگ 


تعریف: برینل شدن عبارتست از ایجاد تورفتگی در قسمتی از سطح شیار غلتک که با اجزاء غلتشی در تماس است و در اثر تغییرشکل پلاستیکی حاصل می شود. 
این پدیده می تواند از آلودگی ناشی از مواد زائد جامد حاصل شود.
دندانه دندانه شدن عارضه ایست که در اثر اعمال ضربه مستقیم توسط چکش یا ابزاری نظیر آن بر بلبرینگ ایجاد می شود. 

دندانه شدن بلبرینگ
علل:
برینل شدن:
1) بار بسیارسنگین. (استاتیکی، ضربه ای)
2) وجود مواد زائد خارجی در بلبرینگ.
دندانه دندانه شدن:
1) جازدن و درآوردن بلبرینگ به روش نادرست.
2) استعمال نادرست بلبرینگ.

روش اصلاح:
1) برینل شدن
الف- بررسی وجود بار بسیار سنگین و اصلاح آن.
ب- بهبود آب بندی.
ج- شستشوی دقیق شافت و محفظه جهت حذف مواد زائد.
د- تصفیه روغن.
ه- بررسی پوسته پوسته شدن بلبرینگ مورد نظر.
2) دندانه دندانه شدن
الف- بهبود روش جازدن و درآوردن.
ب- بهبود روش استفاده از بلبرینگ.

 

پشتیبانی آنلاین

LiveChat Help
LiveZilla Live Help

Latest news

Latest news

You are here: Home اطلاعات فنی خرابی برینگ و پیشگیری برینل شدن و دندانه شدن بلبرینگ