Log in

Login to your account

Username
Password *
Remember Me

خزش در بلبرینگ

Published in اصلی
Read 5013 times

خزش در بلبرینگ

خزش در بلبرینگتعریف: به جابجایی یک حلقه بلبرینگ در حین کار نسبت به شافت یامحفظه اطلاق می شود.

علت: 

خزش به علت انطباق کمتر از اندازه مورد نیاز نسبت به حرارت یا بار موجود ایجاد می شود.

روش اصلاح:
تجدید نظر (افزایش) درانطباق بین حلقه داخلی با شافت و حلقه خارجی با محفظه.


 

پشتیبانی آنلاین

LiveChat Help
LiveZilla Live Help

Latest news

Latest news