Log in

Login to your account

Username
Password *
Remember Me

لکه دار شدن بلبرینگ

Published in اصلی
Read 4898 times

لکه دار شدن بلبرینگ

تعریف: پدیده ای است که طی آن گیرپاژهای کوچک روی سطوح چرخشی متمرکز می گردد.
طی این پدیده بخش هایی از سطح بلبرینگ در اثر حرارت ناشی ازاصطکاک ذوب شده به طوری که بعضی سطوح به نحو قابل ملاحظه ای ناهموار می گردند.

علل:
لکه دار شدن بلبرینگ
1) حذف فیلم روغن و توقف چرخش جزء غلتشی به علت استفاده از روانکار نامناسب و سرخوردن آن بر روی شیار غلتک.
2) در بلبلبرینگ ها، لکه از سرخوردن ساچمه ها ایجاد می شود و در رولبلبرینگ ها این امر بیشتر در هنگام ورود و خروج غلتک ها به نقطه اثر نیرو پدید می آید.

روش اصلاح:
1) تجدید نظر و بهبود تشکیل فیلم روغن.
2)استفاده از روانکار مخصوص فشار بالا.
3)اتخاذ
روشهایی جهت ممانعت از سرخوردن. (با کاهش لقی داخلی)

پشتیبانی آنلاین

LiveChat Help
LiveZilla Live Help

Latest news

Latest news

You are here: Home اطلاعات فنی خرابی برینگ و پیشگیری لکه دار شدن بلبرینگ