خرابی بلبرینگ ها، علل و روش های پیشگیری

خرابی بلبرینگ ها، علل و روش های پیشگیری

ایجاد حفره الکتریکی در بلبرینگ

فرنود آل نبی

ایجاد حفره الکتریکی در بلبرینگ تعریف: پدیده ای است که طی آن سطح بلبرینگ به طورنسبی بر اثر جرقه های حاصله از ورود و خروج جریان الکتریکی از لایه بسیار نازک فیلم روغن در محل تماس جزء غلتشی با شیار ذوب می شود. این اثر می تواند به صورت حفره یا شیار باشد. نوع شدید آن […]

ادامه مطلب
خرابی بلبرینگ ها، علل و روش های پیشگیری

گیرپاژ بلبرینگ

فرنود آل نبی

گیرپاژ بلبرینگ تعریف: به پدیده ای اطلاق می شود که طی آن اجزاء بلبرینگ به علت حرارت غیرعادی یا زبری سطوح، ذوب و به یکدیگر می چسبند به طوری که بلبرینگ دیگر قادر به چرخش نخواهد بود. با ظهور این امر، استفاده از بلبرینگ دیگر ممکن نیست زیرا سختی کاهش یافته و چرخش آرام بر روی […]

ادامه مطلب
خرابی بلبرینگ ها، علل و روش های پیشگیری

خرابی قفسه بلبرینگ

فرنود آل نبی

خرابی قفسه بلبرینگ ۱) ترک بلبرینگ دارای ترک های شدید در صورتیکه تحت بار سنگین قرار گیرد از کار خواهد افتاد. ۲) تغییر شکل از آنجائی که قفسه ها از مواد نرم ساخته می شوند، آسیب پذیری آنها در برابرنیروهای خارجی یا تماس با قطعات مجاور زیاد است. ۳) زنگ و خوردگی اگر بر روی […]

ادامه مطلب
خرابی بلبرینگ ها، علل و روش های پیشگیری

تغییر رنگ بلبرینگ

فرنود آل نبی

تغییر رنگ بلبرینگ تعریف: تغییر رنگ پدیدهایی است که طی آن سطح بلبرینگ به علت زنگار یا حرارت حاصله از چرخش تغییر رنگ میدهد. علل: ۱) افت خاصیت روانکار یا چسبندگی مواد زنگی به سطح بلبرینگ. بعضی از این مواد را می توان بوسیله یک حلال پاک کرد. ۲) یک تغییر رنگ قهوه ای سطوح غلتشی […]

ادامه مطلب
خرابی بلبرینگ ها، علل و روش های پیشگیری

لکه دار شدن بلبرینگ

فرنود آل نبی

لکه دار شدن بلبرینگ تعریف: پدیده ای است که طی آن گیرپاژهای کوچک روی سطوح چرخشی متمرکز می گردد. طی این پدیده بخش هایی از سطح بلبرینگ در اثر حرارت ناشی ازاصطکاک ذوب شده به طوری که بعضی سطوح به نحو قابل ملاحظه ای ناهموار می گردند. علل: ۱) حذف فیلم روغن و توقف چرخش جزء […]

ادامه مطلب
خرابی بلبرینگ ها، علل و روش های پیشگیری

خزش در بلبرینگ

فرنود آل نبی

خزش در بلبرینگ تعریف: به جابجایی یک حلقه بلبرینگ در حین کار نسبت به شافت یامحفظه اطلاق می شود. علت: خزش به علت انطباق کمتر از اندازه مورد نیاز نسبت به حرارت یا بار موجود ایجاد می شود. روش اصلاح: تجدید نظر (افزایش) درانطباق بین حلقه داخلی با شافت و حلقه خارجی با محفظه.

ادامه مطلب
خرابی بلبرینگ ها، علل و روش های پیشگیری

برینل شدن و دندانه شدن بلبرینگ

فرنود آل نبی

برینل شدن و دندانه شدن بلبرینگ تعریف: برینل شدن عبارتست از ایجاد تورفتگی در قسمتی از سطح شیار غلتک که با اجزاء غلتشی در تماس است و در اثر تغییرشکل پلاستیکی حاصل می شود. این پدیده می تواند از آلودگی ناشی از مواد زائد جامد حاصل شود. دندانه دندانه شدن عارضه ایست که در اثر اعمال […]

ادامه مطلب
خرابی بلبرینگ ها، علل و روش های پیشگیری

خراش و خش بلبرینگ

فرنود آل نبی

خراش و خش بلبرینگ تعریف: خراش شکافی است کم عمق که از لغزش ایجاد می شود. خش عارضه ایست ناشی از فشار تماس و دمای بالا در سطوح دوار، بطور کلی خراش های شدیدتر، سایش در نظر گرفته می شود. علل: خش افتادگی سطح جانبی غلتک و لبه حلقه: ۱) روانکاری نامناسب در محل تماس […]

ادامه مطلب
خرابی بلبرینگ ها، علل و روش های پیشگیری

زنگ زدگی و خوردگی بلبرینگ

فرنود آل نبی

زنگ زدگی و خوردگی بلبرینگ تعریف: زنگ زدگی عبارت است از تشکیل لایه فیلم اکسیدی، ئیدروکسیدی یا کربناته در اثر فعل و انفعالات شیمیایی بر روی سطح فلزی. خوردگی به پدیده اکسیداسیون یا تجزیه در اثر فعل و انفعال شیمیایی با یک اسید یا باز گفته می شود. علل: زنگ زدگی: ۱) هنگامی که ماشین متوقف شده […]

ادامه مطلب
خرابی بلبرینگ ها، علل و روش های پیشگیری

پوسته پوسته شدن و پیدایش حفره در بلبرینگ

فرنود آل نبی

پوسته پوسته شدن و پیدایش حفره در بلبرینگ تعریف: پوسته پوسته شدن پدیده ای است که طی آن سطح شیار غلتک یا ساچمه به علت اعمال مکرر بار با مقطعی پولک مانند کنده می شود. ظهور آن به منزله پایان عمر بلبرینگ است. پیدایش حفره عبارت است از ایجاد سوراخهایی به عمق ۰٫۱mm بر روی شیار غلتک. علت: پوسته پوسته شدن و […]

ادامه مطلب
منو
واحد پول